Is een verdiepende RI&E voor vlambooggevaar verplicht?

In de Nederlandse Arboregeling staat dat er een risico-inventarisatie en -evaluatie gedaan moet worden voor risico’s op zware ongevallen. Vlambogen vormen een reëel gevaar tijdens werkzaamheden aan elektrische installaties die onder spanning staan. Blootstelling aan een vlamboog komt wellicht niet zo vaak voor als blootstelling aan een elektrische schok, maar de gevolgen kunnen fataal zijn. Dat betekent dat bedrijven, waar met regelmaat werkzaamheden worden verricht aan elektrische installaties, een verdiepende RI&E voor vlambooggevaar dienen uit te voeren.